Typen bands in muziekklassen

muziek

Typen bands in muziekklassen

Er zijn vier hoofdtypen bands op de meeste scholen: Symfonisch, Orkest, Marcheren en Jazz. Orkest is een grote groep spelers die verschillende instrumenten bespelen, meestal koperblazers, houtblazers en percussie. Marching band is meestal een zeer grote groep spelers die marsmuziek spelen en meestal in een marching band spelen. Jazz bands bestaan meestal uit tien tot vijftien spelers en bestaan uit de voorste drie ritmegitaristen, een basgitaar, en drums. Marching bands kunnen ook bestaan uit een blazerssectie.

bands

Bands die symfonische instrumenten bespelen worden meestal professioneel geleid door een dirigent. De dirigent zet meestal in het begin de structuur van de symfonische band op, die meestal uit drie hoofdlijnen bestaat die door het stuk lopen. Elke lijn loopt afzonderlijk over in de volgende, waardoor de indruk van een doorlopend muziekstuk wordt gewekt. In orkestrale bands wordt veel tijd gestoken vanwege de complexiteit van het instrument.

Popmuziekbands, zoals de Beatles of de Stones, speelden doorgaans een mengeling van popmuziekelementen, die kunnen worden geclassificeerd als melodisch of niet-melodisch. Melodische bands bevatten songs met repetitieve ritmische themas die bekend staan als akkoorden, terwijl niet-melodische songs geen melodie hebben maar ritmische bouwstenen bevatten. Als gevolg hiervan gebruiken popmuziek bands lagen van geluid om een complex arrangement te vormen dat vervolgens kan worden gemanipuleerd door de lead gitarist en andere leden van de band.

Contact